Møster_ThorEgilLeirtrøWEB.jpg

KJETIL MØSTER

Playing the Electrophonic Saxophone
Tirsdag 1 juni Røkeriet

KJETIL MØSTER saksofoner, klarinett, elektronikk JØRGEN TRÆEN modulær synthesizer, elektronikk TIJS HAM elektronikk STÅLE STORLØKKEN keyboards HANS MAGNUS RYAN elektrisk gitar NIKOLAI HÆNGSLE elektrisk bass KENNETH KAPSTAD trommer JOHAN BERNTSEN lyd JAN ERIK HOLTO lys og visuell design

De siste fire årene har Kjetil Møster vært doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet i Bergen. Gjennom utøving og samspill i situasjoner dominert av elektronisk og elektrisk forsterket lyd har han undersøkt hvordan instrumentets roller påvirkes, endres og utvikles.

 

Møster har gjennom hele sitt virke vært opptatt av å stille spørsmål ved sjangerdefinisjoner gjennom å involvere seg i et mangfold av musikalske uttrykk og prosjekter. I doktorgradsarbeidet er det selve instrumentet og dets definisjoner og oppfatninger det stilles spørsmål ved, og spørsmålene stilles gjennom å spille på den elektrofoniske saksofonen.

Arbeidet har resultert i en rekke konserter og utgivelser, og på denne avslutningskonserten får vi presentert et utvalg av det Møster har jobbet med. Vi vil få høre solo saksofon både akustisk og i samspill med elektroniske verktøy, og vi vil få høre den elektrofoniske saksofonen sammen med superprodusent Jørgen «Sir Dupermann» Træen, med Møsters medstipendiat Tijs Ham og hans egendesignete elektroniske instrumenter, med tangenttrollmann Ståle Storløkken, og med bandet Møster! som har fungert som hoved-prosjektensemble gjennom stipendiatperioden.

Foto: Thor Egil Leirtrø

UTSOLGT