top of page

BILLETTINFO

BILLETTER SELGES KUN ONLINE.

INGEN BILLETTBOD PÅ USF VERFTET.

Det er 18 års aldersgrense. Nattjazz har vergeordning (se under).

NB! Alle billetter er unummererte ståplasser. De ulike scenene har enten både sittende og stående publikum (Sardinen og Studio USF) eller stående (Røkeriet). Noen få konserter i Røkeriet har både sittende og stående i salen, dette er markert på hver enkelt artist. Røkeriet har alltid et begrenset antall sitteplasser på galleriet (NB! Gjelder ikke mandag 29. og 30. mai). Det er dessverre ikke mulig å reservere seter. Vil du ha sitteplass, vær tidlig ute!

Festival,- Natt,- eller Dagspass (unummererte ståplasser) garanterer inngang på festivalområdet i det aktuelle tidsrommet - passene garanterer ikke inngang på scenene hvis fullt i et lokale. Vær tidlig ute!

 

KJØPTE BILLETTER KAN IKKE ENDRES ELLER REFUNDERES.

 

Billettpriser kan bli endret uten varsel. Billetter kan ikke endres eller refunderes pga endringer i program eller som følge av billettholders sykdom - herunder Covid-19. Billett kan heller ikke endres eller refunderes som følge av krav om koroanapass fra offentlige myndigheter.

Refusjon skjer kun ved at en hel dag (Dagspass) eller at hele festivalen (Festival- og Nattpass) blir avlyst.​

Rabattbilletter (begrenset antall)

Studenter/Ungdom: gjelder studenter med gyldig studentbevis/ungdom under 28 år med gyldig legitimasjon. 
BT Fordel: gjelder abonnenter på Bergens Tidende med gyldig BT Fordel-kort.

OBS! Gyldig bevis/legitimasjon må fremvises ved inngang!

Restriksjoner
Dagspass (unummererte ståplasser) gjelder alle konserter samme dag. Med forbehold om programendringer. 
Det er fotoforbud på alle konserter under Nattjazz om ikke annet blir opplyst fra scenen. Det er ikke lov å ta med videokamera, speilreflekskamera e.l. inn på festivalområdet.

 

Ledsagerbevis
Nattjazz aksepterer ledsagerbevis. Den som ledsages kjøper billett på vanlig måte, ledsager går gratis ved fremvisning av ledsagerbevis i innslipp.

​Vergeordning
18 års aldersgrense. Nattjazz har vergeordning. Verge må være over 25 år.​

LAST NED VERGESKJEMA HER

Avlysning

Arrangøren har rett til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetter, med fradrag for billettavgift, refundert. Billettkjøper kan ikke sette fram andre krav enn dette. Avlysning i ein force majeure-situasjon blir regulert i sin helhet av force majeure-punktet under. Hvis avlysning skyldes vedtak/regelverk i forbindelse med Covid-19 vil kjøpte billetter blir refundert (med fradrag av billettavgift). 

Force majeure

Force majeure er ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentleg grad vanskeliggjør rasjonell gjennomføring av arrangementet eller oppfylling av andre plikter etter avtalen (inkludert, men ikke avgrenset til, orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjonar, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofe).
Effekten av force majeure: Ved force majeure vil Arrangøren sine plikter overfor billettkjøper falle bort, inkludert Arrangøren sitt ansvar for gjennomføring av arrangementet, billettkjøperen sin eventuelle rett til refusjon av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Billettkjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren.​

bottom of page