BILLETTINFO

Dagspass (unummererte ståplasser) gjelder alle konserter samme dag på USF Verftet. Konsertene i Studio USF krever plassbillett i tillegg til Dagspass. Det er 18 års aldersgrense. Nattjazz har vergeordning. Kjøpt billett kan ikke endres eller refunderes.

 

*Konsertene i Studio USF krever plassbillett i tillegg til Dagspass pga begrenset kapasitet på denne scenen. Plassbilletter legges ut når artister slippes til dette lokalet. Har du allerede kjøpt Dagspass vil du få en e-post når disse billettene er tilgjengelige

Nattjazz følger til enhver tid de gjeldende regler knyttet til Covid-19. Dette betyr at hvis reglene tilsier det vil det Dagspass være sitteplass ved en kapasitet på 200 eller færre plasser. Skulle kapasiteten bli utvidet vil Dagspass være unummererte ståplasser.

Avlysning

Arrangøren har rett til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetter, med fradrag for billettavgift, refundert. Billettkjøper kan ikke sette fram andre krav enn dette. Avlysning i ein force majeure-situasjon blir regulert i sin helhet av force majeure-punktet under. Hvis avlysning skylde vedtak/regelverk i forbindelse med Covid-19 vil kjøpte billetter blir refundert (med fradrag av billettavgift). 

 

Force majeure

Force majeure er ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentleg grad vanskeliggjør rasjonell gjennomføring av arrangementet eller oppfylling av andre plikter etter avtalen (inkludert, men ikke avgrenset til, orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjonar, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofe).

 

Effekten av force majeure: Ved force majeure vil Arrangøren sine plikter overfor billettkjøper falle bort, inkludert Arrangøren sitt ansvar for gjennomføring av arrangementet, billettkjøperen sin eventuelle rett til refusjon av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Billettkjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren.

Rabattbilletter (begrenset antall)
 

Studenter/Ungdom: gjelder studenter med gyldig studentbevis/ungdom under 28 år med gyldig legitimasjon.

BT Fordel: gjelder abonnenter på Bergens Tidende med gyldig BT Fordel-kort.


OBS! Gyldig bevis/legitimasjon må fremvises ved inngang!
 

KJØPTE BILLETTER KAN IKKE ENDRES ELLER REFUNDERES.

Billettpriser kan bli endret uten varsel. Billetter kan ikke endres eller refunderes pga endringer i program.

Refusjon skjer kun ved at en hel dag blir avlyst eller som følge av restriksjoner i forbindelse med Covid-19.

Restriksjoner
Begrenset antall rabattbilletter. 

Dagspass (unummererte ståplasser) gjelder alle konserter samme dag. Med forbehold om programendringer. 


Det er fotoforbud på alle konserter under Nattjazz om ikke annet blir opplyst fra scenen. Det er ikke lov å ta med videokamera, speilreflekskamera e.l. inn på festivalområdet.
 

Ledsagerbevis

Nattjazz aksepterer ledsagerbevis. Den som ledsages kjøper billett på vanlig måte, ledsager går gratis ved fremvisning av ledsagerbevis i innslipp.

Vergeordning
18 års aldersgrense. Nattjazz har vergeordning. Verge må være over 25 år.

LAST NED VERGESKJEMA HER

© 2021 by Nattjazz. 

  • Nattjazz på Facebook
  • Nattjazz på Instagram
  • Nattjazz på Twitter